ULTRADZWIĘKI I ICH SZEROKIE ZASTOSOWANIE W KOSMETOLOGII

Ultradźwiękami nazywamy drgania mechaniczne przekraczające granicę słyszalności ucha ludzkiego 16Hz-20kHz. Drgania o częstotliwościach poniżej 16Hz nazywamy infradźwiękami.

Organizm ludzki posiada różnego rodzaju tkanki, które mają różną zdolność pochłaniania ich. Bardzo dużą dźwiękochłonność posiada tkanka nerwowa, natomiast małą tkanka tłuszczowa.

Najwięcej energii cieplnej wytwarza się w miejscach, tam gdzie tkanki są w różny sposób zbudowane.

Fale krótsze ultradźwiękowe o większej częstotliwości 3MHz pochłaniane są przez tkankę ludzką na mniejszą głębokość, natomiast fale dłuższe o niższych częstotliwościach 1MHz pochłaniane są głębiej.

Natężenie jest podstawą leczniczego dawkowania ultradźwięków i wyrażane jest w watach/cm2.

Podczas zabiegu głowica ultradźwiękowa powinna bardzo dokładnie przylegać do skóry. Dlatego skórę, którą chcemy poddać działaniu ultradźwięków należy pokryć cienką warstwą żelu o podobnych właściwościach akustycznych, jakie wytwarza głowica. Głowicę zabiegową można również pokryć olejem parafinowym.

Działanie ultradźwięków w organizmie ludzkim wywołuje zmiany:

-miejscowe – pierwotne

-ogólne – wtórne

Zmiany pierwotne dzielimy na:

-działanie mechaniczne

-działanie fizykochemiczne

-działanie cieplne

Działanie mechaniczne jest to mikromasaż tkanek, polega na oddziaływaniu dużych wahań ciśnień fali ultradźwiękowej na komórkę, co powoduje mechaniczne rozciąganie i zgniatanie jej.

Działanie fizykochemiczne polega na przemianach chemicznych w komórkach i właściwościach fizycznych tkanek. Powoduje to rozpad białek i przemiana z żelu w zol, poprawa drożności naczyń włosowatych i miejscowe poprawienie krążenia.

Działanie cieplne polega na wytworzeniu w tkankach ciepła pod wpływem ruchu cząsteczek.

Natomiast zmiany wtórne jest to wpływ fali ultradźwiękowej nie tylko miejscowo, ale i na cały organizm. Drogą odruchową, gdy nadźwiękawia się okolice korzeni, splotów lub zwojów nerwowych można otrzymać zmiany w narządach daleko umiejscowionych oraz układach ustroju.

Istnieją dwa sposoby nadźwiękawiania: stacjonarny i dynamiczny.

Fale ultradźwiękowe mają bardzo szerokie zastosowanie w kosmetologii.

W zależności od częstotliwości fali ultradźwiękowej możemy wykonać różne zabiegi na twarz oraz ciało.

Peeling kawitacyjny polega na wykorzystaniu w trakcie zabiegu fali ultradźwiękowej i związanego z nią zjawiska kawitacji do oczyszczania martwych komórek warstwy rogowej skóry.

Najistotniejsze zjawiska fizyczne zachodzące podczas peelingu kawitacyjnego to:

  • kawitacja
  • wiatr akustyczny
  • ciśnienie promieniowania UD

Sonoforeza polega na wprowadzeniu preparatu kosmetycznego lub leku przez skórę za pomocą energii ultradźwięków. Preparat powinien być odpowiednio dobrany do rodzaju i potrzeb skóry. Ważne jest , aby materiał sprzęgający przewodził ultradźwięki czyli miał podobne właściwości akustyczne. Dzięki użyciu podczas zabiegu ultradźwięków składniki aktywne z preparatu penetrują głębiej skórę.

Za pomocą ultradźwięków o niskiej częstotliwości 40kHz bezinwazyjnie możemy zredukować cellulit oraz tkankę tłuszczową. W tkankach wywoływane jest zjawisko kawitacji. Zjawisko to powoduje uszkodzenie błon komórkowych, dzięki temu z komórek tłuszczowych mogą wydostać się trójglicerydy. Komórki tłuszczowe pod wpływem kawitacji rozpadają się na substancje ciekłe, które eliminowane są przez układ limfatyczny i moczowy.

Specjalnie skonstruowana głowica ultradźwiękowa umożliwia na zogniskowanie fali ultradźwiękowej na ściśle określonej przestrzeni. Dzięki temu znacząca ilość energii zostaje przeniesiona do podskórnej warstwy tłuszczu. W miejscu oddziaływania fali ultradźwiękowej następuje rozerwanie błon komórkowych adipocytów. Jest to działanie mechaniczne fali ultradźwiękowej.

Metoda ta doskonale radzi sobie z miejscową otyłością .

Cel zabiegu:

  • Usuwanie nagromadzonej tkanki tluszczowej
  • Wyrzeźbienie sylwetki
  • Usuwanie cellulitu
  • Drenaż limfatyczny

Wskazania do wykonania zabiegu:

– redukcja cellulitu

– redukcja tkanki tłuszczowej

– poprawa stanu skóry

HIFU jest to technologia, która wykorzystuje wiązki fal dźwiękowych o dużym zasięgu. Zastosowane zogniskowane ultradźwięki o dużym natężeniu oddziaływają na tkanki w dwojaki sposób: mechaniczny oraz termiczny. Końcówki zabiegowe, wnikają w głąb skóry na określoną głębokość: 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 8.0mm, 13.00. Skoncentrowana wiązka ultradźwięków po osiągnięciu określonej głębokości wywołuje ruch i tarcie komórek, które generują ciepło. Dochodzi do denaturacji tkanek czyli zniszczenia starego kolagenu i stymulowania organizmu do produkcji nowego kolagenu.

Fala ultradźwiękowa przez pierwsze 1-2mm przenika przez powierzchniową warstwę skóry kierując energię akustyczną na system mięśniowo-powięziowy SMAS.

Celem jest poprawa owalu twarzy, redukcja zmarszczek, ujędrnienie  oraz zagęszczenie skóry. W przypadku ciała jest to ujędrnienie skóry oraz redukcja tkanki tłuszczowej.

Przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków:

-ciąża

-rozrusznik serca

-nowotwory

-stany gorączkowe

-metalowe elementy w ciele

-gruźlica płuc

-zakrzepowe zapalenie żył

-niezakończony wzrost kostny

-oczy i okolice oczu

-narządy miąższowe